การสร้างงาน 3  มิติพื้นฐาน

     

เอกสาร

VDO

 

chair_red.gif  การสร้างวัตถุทรงตัน : Solid Objects  

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม : Round Edges

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง :Round Edges

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การตัดมุมของรูปสี่เหลี่ยม : Chamfer Edges

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทรงตัน : Solid

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ : Thin

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างภาชนะรูปแก้ว : Revolve Profile

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง) : Along Helix

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างข้องอ  และเจาะรู

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การตัดมุมวัตถุ : Round Edges Variable Radius

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การประกบชิ้นงาน : Augular "Joining" of Steel/Timber

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างรูปแบบอิฐบล็อก

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การออกแบบลูกกุญแจ

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างรูปทรงเกียร์อย่างง่าย : Gear Simple

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การสร้างกล่องและฝาบานพับ

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

chair_red.gif  การทำ  Lofting Through Profiles

book03_bluecover.gif

camera03.gif

 

 

 Site Meter