การออกแบบชิ้นงาน

 

 

 

        ในการออกแบบชิ้นงาน  เราต้องมีความเข้าใจ  และสามารถ
ใช้เครื่องมือในส่วนต่างๆ  ของโปรแกรมเพิ่มเติม   เพื่อให้สามารถ
นำไปประยุกต์ในการออกแบบชิ้นงาน  ดังนี้

 

 

 

computer05.gif   การใช้เครื่องมือ  Line 1

 

computer05.gif   การใช้เครื่องมือ  Line 2

 

computer05.gif   การใช้เครื่องมือ  Line 3

 

computer05.gif   การใช้  Extrude 1 

 

computer05.gif   การใช้  Extrude 2 

 

computer05.gif   การใช้  Extrude 3

 

computer05.gif  การใช้ Add text outline

 

computer05.gif   Photo Album 1

 

computer05.gif   Photo Album 2

 

computer05.gif   การ  Export  ไฟล์ภาพ

 

computer05.gif   ตัวอย่างชิ้นงาน

 

disk01b.gif แบบฝึกทักษะ

 

 Site Meter