ตัวอย่างการออกแบบชิ้นงาน

             เป็นตัวอย่างชิ้นงานที่รวบรวมจากรุ่นพี่ของเรา  และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับเด็กๆ....
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนครับ...
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Site Meter