คู่มือการใช้บทเรียน

 

 

 

 

          เพื่อเป็นการให้นักเรียนสามารถที่จะใช้บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้นักเรียน
ทำความเข้าใจกับการใช้บทเรียนตามคำแนะนำด้านล่างนี้  

 

     

 

                            เอกสารแนะนำการใช้บทเรียน

 

 

          

 

     
     

 Site Meter