การติดตั้งโปรแกรม

   

สามารถ  download  โปรแกรมที่นี่  3d_whitebg_e_downloads.gif

   

หากรับชม VDO ไม่ได้  ติดตั้ง Flash Player ที่นี่

     เข้าสู่แผ่นติดตั้ง  เลือกไอคอน Startup

 
 
   

 Site Meter