การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

 

การเริ่มต้นเข้าใช้โปรแกรม

    1. คลิกที่ Start เลือก PTC Pro/DESKTOP

 

หรือ
2. ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่  icon  PTC Pro/DESKTOP หน้าจอ

 

 

 

ชม VDO สาธิตการเข้าใช้โปรแกรม   

 Site Meter