krupiphat.com


จัดทำขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เป็นสื่อส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  มุ่งหวังให้เด็ก ๆ เรียนรู้
ร่วมมือและสนุกไปกับเพื่อน ๆ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

 

เนื้อหามีทั้งหมด 10 บทเรียน  ดังนี้
      1. โลกจินตนาการผ่านสื่อออนไลน์
      2. เตรียมพลคนสายแทงค์
      3. อาวุธคู่กายสายแทงค์
      4. หลากหลายจินตนาการผ่านสื่อออนไลน์
      5. เตรียมให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติการ
      6. จิตนาการอย่างไรให้โดนใจ
      7. สายแทงค์ตะลุยโลก 3 มิติ
      8. จินตนาการสายแทงค์กับแหล่งภูมิปัญญา
      9. โลกจินตนาการกับงาน OTOP
      10. อายุน้อยร้อยล้าน


ที่มา: krupiphat.com

   


edit by: krupiphat.com

ทำไมต้องสายแทงค์ ?
    เด็ก ๆ สงสัยกันรึเปล่าว่าทำไมถึงต้อง "สายแทงค์
พาท่องโลกจินตนาการ" เชื่อว่าเด็ก ๆ หลายคนคงได้
เพลิดเพลินกับเกม ROV จนบางครั้งลืมทำการบ้านไปเลย
...แทงค์, เมจ, ไฟต์เตอร์, แอสซาซิน, ซัพพอร์ต, แครี่
ฮีโร่ต่างๆ เหล่านี้ ก็น่าจะเป็นอะไรที่เด็ก ๆ คุ้นเคย  
เคยสังเกตุกันรึเปล่าว่า ฮีโร่ที่คอยรับดาเมจทั้งหมด
มีหน้าที่เป็นตัวชน เปิด และคอยกันให้กับทีม ทำหน้าที่
ในการปะทะ อึด อดทน และเป็นตัวชนช่วยเพื่อนๆ ในทีม
ใช่สายแทงค์รึเปล่า...นั่นล่ะที่ครูอยากให้เด็ก ๆ ได้ใช้
คุณสมบัติของสายแทงค์มาใช้ในการเรียนของเรา
การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม อาสาในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้เพื่อน ๆ ทำภารกิจให้สำเร็จ...ไปกัน...
พวกเราสายแทงค์...ตลุยโลกจินตนาการไปด้วยกัน...

 

 


edit by: krupiphat.com