สายแทงค์ทั้งหลาย ชมคลิปตัวอย่างงานออกแบบด้านล่างกันนะ    
 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=7xc9FO-mpWA

 
 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=pNbivsMLB7c

 
     
 

                 

 

สายแทงค์ชมคลิปแล้ว รวมตัวให้ได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน นะครับ
เลือกช่องทางการสื่อสารตามที่เพื่อนในกลุ่มสะดวกได้เลย
(Facebook, Line, Google Classroom)   ภารกิจของเรา  คือ  
ช่วยกันหาเหตุผล  ในหัวข้อ  
"จะเป็นอย่างไร หากเราสร้างงานโดยขาดการออกแบบหรือ
วางแผน

      เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่ได้ในช่องแสดงความคิดเห็น
ใน Google Classroom  ของห้องเรา นะครับ