สายแทงค์ลองชมคลิป "ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์" นี้กันดู
นะครับ  แล้วไปร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้จากการชม
ที่ Google Classroom  นะครับ
 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=EzALJsDGL7k

 

ร่วมกลุ่มกับเพื่อน ๆ นะ  ร่วมกันสร้างงานที่คิดว่าในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้า  ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของพวกเรา  ต้องได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภคแน่ ๆ