สายแทงค์เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า "นักออกแบบจะต้อง
มีคุณสมบัติใดบ้าง"
 ลองชมคลิปด้านล่างนี้นะ

   

มกร เชาวน์วาณิชย์ Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์รางวัลระดับโลก

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=FJTcC34Kk5o


ที่มา: https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/2832

   

เด็ก ๆ คิดว่า "ความสามารถ และลักษณะนิสัยของ
นักออกแบบ ที่ช่วยให้การออกแบบมีคุณภาพและ
ประสบความสำเร็จ"
 ควรจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ
ใดบ้าง ได้เวลารวมกลุ่มเพื่อจะช่วยกันหาคำตอบ
แล้วนะครับ