สายแทงค์ มีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความด้านล่างนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเอกสาร
"บทบาทของการออกแบบผลิตภัณฑ์"
 


ที่มา: AOM MONEY

 

How to create products and services customers want.
เด็ก ๆ เคยสงสัยหรือไม่ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์
เราต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง,  มีปัจจัยหรือสาเหตุใดบ้าง
ที่จะทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าชื่นชอบและยอมรับ
ในผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบ, หรือปัจจัยอะไรบ้าง
ที่ส่งผลต่อการปฏิเสธของลูกค้า    
          ได้เวลาช่วยกันหาคำตอบในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
แล้วนะครับ....จับกลุ่มกันได้เลยนะเด็ก ๆ....

ก่อนเริ่มงานกลุ่ม...  แวะชม คลิปสุดยอดเด็กไทยวัย 15 ปี ผู้ออกแบบซุปเปอร์คาร์สัญชาติไทย กันนะครับ

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=QhgF_5XrQy4