มาเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้โปรแกรมในการสร้างและออกแบบงานผลิตภัณฑ์
กันนะครับ เริ่มจากพื้นฐานไปสู่การนำไปสร้างสรรค์์ตามจินตนาการของพวกเรา
...ไปกันเลย....

      ภารกิจที่ 1   เริ่มจาก 3 บทฝึกทักษะนี้ เด็ก ๆ ต้องใช้เทคนิคที่เรียนรู้นำไปสร้างงานตามต้นแบบ 3 ชิ้น
และอีก 1 ชิ้น ที่ไม่เหมือนต้นแบบนะครับ  สร้างตามจินตนาการของเด็ก ๆ ได้เลย Capture
ส่งใน Google Classroom  หรือ E-mail: krupiphat@ymr.ac.th


การสร้างวัตถุทรงตัน : Solid Objects


Clip by: krupiphat


การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม : Round Edges


Clip by: krupiphat

 

การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง :Round Edges


 Clip by: krupiphat