สายแทงค์สามารถโหลดโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ
3 มิติ ได้ที่เมนู โหลดโปรแกรม ด้านขวามือครับ
 

การเข้าใช้งานโปรแกรม ดูได้จากคลิปด้านล่างนี้นะครับ

 


Clip by: krupiphat

   

โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร
        Pro/DESKTOP  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ เป็นโปรแกรม
ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความสะดวกต่อการเรียนรู้
โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็น
เครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ซึ่งการสร้างงาน
สามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติ เสมือนจริง เด็ก ๆ
สามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงานและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด  หากมีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรม
Pro/DESKTOP มากขึ้น จะเป็นแนวคิดและมองเห็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต


 Pro/Desktop 8.0