เด็ก ๆ สายแทงค์ชมคลิปด้านล่างกันครับ เข้าไป Comment ใน Google Classroom ว่าเด็ก ๆ ได้อะไร
จากการชมคลิปนี้ครับ...
 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=EAw_sdJitOo

 image by krupiphat

 

ร่วมกันยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเด็กๆ
นะครับ ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เด็ก ๆ คิดว่าเกิดจาก
ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นของเด็ก ๆ จับกลุ่มสมาชิก
ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ ไม่เกิน 5 คน  (หมู่บ้าน ,
ตำบล , อำเภอ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ
ตรงกันนะครับ)