เด็ก ๆ ชมคลิป "OTOP ไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า" และเข้าไป
แสดงความคิดเห็นจากคลิปที่ได้ชมใน Google Classroom นะครับ

 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=cJCUmp5FLmw

 
เด็ก ๆ ถ้าเราต้องการช่วยท้องถิ่นของเราเองในการมีผลิตภัณฑ์
ที่จะสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในแง่ของรูปแบบ
ที่น่าสนใจ  เรามาลองออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อท้องถิ่นของเรา
กันนะ....รวมกลุ่มไม่เกิน 5 คนนะครับ
 


ที่มา: http://district.cdd.go.th/muang-songkhla/services/รายชื่อกลุ่มโอทอปที่ลง/