ในการออกแบบชิ้นงาน  เราต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือในส่วนต่างๆ
ของโปรแกรมเพิ่มเติม   เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในการออกแบบชิ้นงานนะครับ
ลองไปชมตัวอย่างการใช้เครื่องมือเพื่อเติมเต็มให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์งาน
กันครับ

   

 
 

การใช้เครื่องมือ  Line 1

การใช้เครื่องมือ  Line 2

 
 

การใช้เครื่องมือ  Line 3

การใช้  Extrude 1

 
 

การใช้  Extrude 2

การใช้  Extrude 3

 
 

การใช้ Add text outline

Photo Album 1

 
 

Photo Album 2

การ  Export ไฟล์ภาพ

 
 

 
 


edit by: krupiphat.com