มีหลายช่องทางสำหรับเด็ก ๆ หากต้องการความช่วยเหลือ
หรือคำแนะนำจากครูนะครับ  ไปกันเลย....
           ไปที่ช่องแสดงความคิดเห็นของเราที่ Classroom
                สายแทงค์ของเรากัน
           E-Mail ของครูเก๋ krupiphat@ymr.ac.th