krupiphat.com

 
  นายพิพัฒน์ คงสัตย์
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ติดต่อ : krupiphat@ymr.ac.th
   


edit by: krupiphat.com