เป็นตัวอย่างชิ้นงานที่รวบรวมจากรุ่นพี่ของเรา  และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับเด็ก ๆ....
เพื่อใช้เป็นตัวจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ของเด็กๆ นะครับ...

 
 
         
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

ที่มา: kropiphat.com