เพื่อให้สามารถที่จะใช้บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำความเข้าใจ
กับการใช้บทเรียนฯ ตามคำแนะนำด้านล่างนี้นะครับ

 

 


edit by: krupiphat.com