เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ยมราชเดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YMR Let’s ru...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ยมราชเดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YMR Let’s ru... "
ยมราชเดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YMR Let’s ru...
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.50 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอเมือง นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เปิดงาน ยมราชเดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YMR Let’s ru
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.50 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอเมือง นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เปิดงาน ยมราชเดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YMR Let’s run 2018) เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาและสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดงาน ยมราชเดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YMR Let’s run 2018) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติดและนำรายได้จากประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการไปสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการศึกษายุค Thailand 4.0 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน อีกทั้งยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งประมาณ 1500 คน ณ โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี)
>>คลิกชมภาพกิจกรรมลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง<<
ชมภาพกิจกรรมจากตากล้องจิตอาสา 1
โดย : admin 
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 20:48:52 น.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6532424767328341617?authkey=COLHptfP3
อ่าน 302 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 การสร้างความตระหนักรู้ด้าน...
13 พ.ย. 2561
 การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ...
13 พ.ย. 2561
 คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้...
13 พ.ย. 2561
 ทบทวน Google Classroom
13 พ.ย. 2561
 ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษา...
13 พ.ย. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล...
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ...
19 พ.ย. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกร...
22 ส.ค. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th