_PRINT 
logo.gif

ข่าว : งานวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2559
งานวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นพิธีมอบใบอนุบัตร  ระเบียนแสดงผลการเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นพิธีมอบใบอนุบัตร  ระเบียนแสดงผลการเรียน  และใบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 246 คน ดังนี้
-ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 66 คน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 107 คน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 73 คน 
🎉และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลคะแนน การทดสอบ O-NET ยอดเยี่ยม จำนวน 20 คน นักเรียนที่สอบเรียนต่อม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 11 คน ..มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับ ม.3 จำนวน 21 ทุน
::คลิกดูภาพกิจกรรมลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/photos/100154243653931079690/album/6402751872777272225?authkey=CNzg9_mD_vG2t
ข่าวโดย : admin
อ่าน 169 ครั้ง
วันที่ 29 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:48:52:PM