_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
นายชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ... นายชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ร.ร.ท.3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ...หลังการประชุมเสร็จสิ้น นายชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ และคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย เข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจ น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) พร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดการทุจริตคอรัปชั่นและเชื่อมั่นว่าครูทุกท่านดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณธรรม..

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6443992045914776001?authkey=COnL9qryz
ข่าวโดย : admin
อ่าน 162 ครั้ง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:59:55:AM