_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การประกวดวาดภาพระบายสีวันวิสาขบูชา
การประกวดวาดภาพระบายสีวันวิสาขบูชา
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุวิมล นาโม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีวันวิสาขบูชา
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุวิมล นาโม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีวันวิสาขบูชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 62 ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ T.บี นางสาววาธินี นิ่มทอง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 37 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:16:57:AM