เมื่อวันที่ 21-22 พ.ย. 2562 ....ร.ร.ท.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน Extra Class ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้น ป.4-ป.6 ณ Noongnuch Garden Pattaya  ::อ่านรายละเอียด:::

   

งานวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ SBMLD Innovation" ณ ห้องประชุมสารสนเทศ แก่คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  ::อ่านรายละเอียด:::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 เข้าร่วมสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ::อ่านรายละเอียด:::

   

นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562"   ::อ่านรายละเอียด:::

   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562   ::อ่านรายละเอียด:::

   

ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา พร้อมคณะผู้บริหารและคุณครูระดับปฐมวัย ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคติดต่อ   ::อ่านรายละเอียด:::

   

นางนิติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล  ::อ่านรายละเอียด:::

   

นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและครูในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก  ::อ่านรายละเอียด:::

   

นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม English Camp การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคภาษาอังกฤษ "มัคคุเทศก์ท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ::อ่านรายละเอียด::::

   

ขอแสดงความยินดีกับวงเมโลเดียนของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
 
 ::
อ่านรายละเอียด::::

   

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม English Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา...
  ::
อ่านรายละเอียด::::

   
         
      ไปที่หน้า