ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา พร้อมคณะผู้บริหารและคุณครูระดับปฐมวัย ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคติดต่อ   ::อ่านรายละเอียด:::

   

นางนิติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล  ::อ่านรายละเอียด:::

   

นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและครูในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก  ::อ่านรายละเอียด:::

   

นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม English Camp การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคภาษาอังกฤษ "มัคคุเทศก์ท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ::อ่านรายละเอียด::::

   

ขอแสดงความยินดีกับวงเมโลเดียนของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
 
 ::
อ่านรายละเอียด::::

   

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม English Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา...
  ::
อ่านรายละเอียด::::

   
         
      ไปที่หน้า