ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Download : Foreigner Teachers Requirements 2020
Foreigner Teachers Requirements 2020 ONLINE

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา  7  ตำแหน่ง
ใบสมัครครูผู้สอนชาวไทย online

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่รับเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา  2563

รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์   คุณสมบัติ   
        1. จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์  
            หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
        2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
        3. อดทน ใจรักในอาชีพ
สนใจส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเสนอประสบการณ์ ได้ที่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   รับสมัคร:   วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 เวลา:   08.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP)/(EIS)  และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP) และห้องเรียนทั่วไป (EIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ระกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ขวบ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒,๓ (เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๖ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒,3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบ2)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)