ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Download : Foreigner Teachers Requirements 2020
Foreigner Teachers Requirements 2020 ONLINE

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่รับเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา  2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ระกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)