รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์   คุณสมบัติ   
        1. จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์  
            หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
        2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
        3. อดทน ใจรักในอาชีพ
สนใจส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเสนอประสบการณ์ ได้ที่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   รับสมัคร:   วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 เวลา:   08.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP)/(EIS)  และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP) และห้องเรียนทั่วไป (EIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ระกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ขวบ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒,๓ (เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๖ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒,3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบ2)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพิ่มเติม

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอน
โครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ
ด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล3(ยมราชสามัคคี)ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า,เทศบาลนครนครราชสีมา,จังหวัดนครราชสีมา,การกีฬาแห่งประเทศไทยจ.นครราชสีมาและสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขัน"ยมราช เดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา 2561" (YMR Let's run 2018) อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 (ค่าสมัคร 300 บาท รับเสื้อ1ตัว) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ เดิน-วิ่งสร้างกุศล เพื่อการศึกษา
https://www.facebook.com/Ymr-Lets-Run-551353871882258/

ตารางการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบระดับชาติ  
              -
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
              -
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
              -
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)