ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP) และห้องเรียน (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Download : Foreigner Teachers Requirements 2020
Foreigner Teachers Requirements 2020 ONLINE

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา  7  ตำแหน่ง
ใบสมัครครูผู้สอนชาวไทย online

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่รับเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา  2563

รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์   คุณสมบัติ   
        1. จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์  
            หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
        2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
        3. อดทน ใจรักในอาชีพ
สนใจส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเสนอประสบการณ์ ได้ที่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   รับสมัคร:   วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 เวลา:   08.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ระกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)