Google Drive เป็นบริการจาก Google  ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ไปฝากไว้กับ Google ในระบบคลาวด์  ทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านี้จากที่ไหนก็ได้  และยังสามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ  และสามาถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท ทั้งจากมือถือ  แทบเลต  และเครื่องคอมพิวเตอร์

           นอกจากนี้ Google Drive ยังสามารถสร้างงานเอกสาร  งานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก

 

  Google Docs

  Google Sheets

  Google Slides

  Google Form


www.google.com

   

หมายเลข 1 เลือกไอคอน App Launcher

 
 
 
หมายเลข 2 เลือก ไดร์ฟ
 
 
 
 
 

1. ปุ่มที่ใช้ในการสร้างโฟล์เดอร์ อัปโหลดไฟล์งาน  และสร้างจากงาน Google Docs, Google Sheets, Google Slides, และ Google Form

2. เป็นที่สำหรับเก็บงานของเจ้าของอีเมล์ทั้งที่สร้างขึ้นเองและย้ายงานจากที่อื่นมาเก็บไว้

3. เป็นที่สำหรับเก็บงานที่คนอื่นแชร์มาให้เรา

4. เป็นการรวมรูปภาพที่ได้ใช้งานใน Google Apps

5. เป็นการแสดงงานที่เราได้ทำไว้ล่าสุด  บอกวันเวลาในการทำงาน

6. เป็นที่สำหรับเก็บงานสำคัญ ๆ หรืองานที่เราชอบ  โดยการคลิกขวาติดดาวงานไว้

 

7. ที่เก็บงานทุกอย่างที่เราได้ทำการลบไป