การเขียน Mail ใหม่

 

      1. ไปที่หน้า Mail คลิกที่ “เขียน”     

      2. จะเข้าสู่หน้าเขียน Mail ดังภาพ

      3. ที่ช่อง ถึง (ผู้รับ) ให้ใส่ email ผู้ที่ต้องการจะส่ง

      4. ที่ช่อง “เรื่อง” ให้ใส่ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่ต้องการส่ง

      5. ที่ช่องว่าง ให้ใส่ข้อความหรือรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจะไม่ใส่ก็ได้

      6. หากต้องการ แนบไฟล์ หรือ รูปภาพต่างๆ ทำได้จากเครื่องมือ

 


 

หากต้องการ แนบไฟล์ หรือ รูปภาพต่างๆ ทำได้จากเครื่องมือดังรูป

    สัญลักษณ์ที่ 1  คือ การแนบไฟล์ที่เป็นเอกสาร เช่น word, excel, power point

    สัญลักษณ์ที่ 2  คือ การแทรกไฟล์โดยใช้ Google Driveac

    สัญลักษณ์ที่ 3  คือ การแทรกรูปภาพ

    สัญลักษณ์ที่ 4  คือ การแทรกลิงค์

    สัญลักษณ์ที่ 5  คือ การแทรกไอค่อนสื่ออารมณ์

    สัญลักษณ์ที่ 6  คือ การแทรกข้อความเชิญ

     หลังจากทำการแนบไฟล์หรือรูปภาพแล้ว ให้คลิก   ส่ง  เป็นอันเสร็จสิ้น