Google Sites  คือ โปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระและสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วีดิโอ, ปฏิทิน, เอกสารอื่นๆ  ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากในการแก้ไขหน้าเว็บ  จะเป็นกลุ่ม หรือ ทั้งองค์กรก็ได้

 

 
 

ข้อดีของ Google Sites

 

           - Google sites สามารถรวมเอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต วิดีโอ ภาพสไลด์ เพื่อช่วยในทำงานอย่างเป็นระเบียบ

 

           - มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลาย

 

           - สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

 

           - ทำงานได้หลายระบบปฏิบัติการ เช่น Window, Mac, Linux โดยการทำงานผ่านบราว์เซอร์ต่างๆ

 

           - ระบบมีความรักษาความปลอดภัยที่ดี โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิในการแบ่งปันไซต์ได้

 

           - ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บ 10GB

 

           - ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บสูงสุด 10 MB

   
 

ข้อด้อยของ Google Sites

 

           - ใช้งานร่วมกับ CSS ที่ออกแบบเองไม่ได้

 

           - เว็บไซต์อยู่ภายใต ้Google ทำให้ domain name ยาว

 

           - ยังมีปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกับ script อื่นๆ

 

           - ทำได้เฉพาะเมื่อต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น