สายแทงค์ ลองมาชมคลิปของงานออกแบบด้านล่างกันนะ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยมากมายที่นักออกแบบ
จะต้องคำนึงถึง

 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=b5_Yz2eTljg

สายแทงค์ชมคลิปแล้ว รวมตัวให้ได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
นะครับ ใช้ช่องทางการสื่อสารตามที่เพื่อนในกลุ่มเลือก
ได้เลย (Facebook, Line, Google Classroom)  
ภารกิจของเรา คือ  ช่วยกันคิดนะว่า "หลักการพื้นฐาน
ในการออกแบบ"
ที่จะเป็นปัจจัยให้เรากำหนด
องค์ประกอบในการออกแบบ มีอะไรบ้าง

   

ก่อนจะลงมือทำภารกิจของทีม ดูภาพด้านขวามือนี้
ก่อนนะครับ เห็นไอเดียอะไรจากภาพ  เข้าไป
แสดงความคิดเห็นใน comment ของห้องเรียนของเรา
นะครับ Google Classroom  


ที่มา:https://cheechongruay.smartsme.co.th